Meme ve Endokrin Cerrahi
 • Meme Kanseri Tedavileri
 • Mastektomi ve Rekonstrüksiyon
 • Meme Koruyucu Cerrahi uygulamaları
 • Onkoplastik Cerrahi Uygulamaları
 • Sentinal Lenf Nodu Biopsisi
 • Proflaktik Subkütan Mastektomi ve Protez uygulamaları
 • Granülomatöz Mastit Tedavileri
Troid Kanseri Tedavileri
 • Total Troidektomi (İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu uygulamaları)
 • Santral Boyun Disseksiyoları
 • Lateral Boyun Disseksiyonları
 • Hipertroidi Cerrahi Tedavileri
Paratiroid Hastalıkları Cerrahi Tedavileri
 • Paratiroid kanseri
 • Paratiroid Adenomu
 • Paratiroid Hiperplazisi
Sürrenal (Adrenal) Bez (Böbreküstü Bezi) Hastalıkları
 • Laparoskopik Adrenalektomi
 • Adrenal İnsidentaloma
 • Adenomlar
 • Karsinomlar
 • Metastazlar
Diğer Tedaviler

Laparoskopik Tedaviler

 • Laparoskopik Kolesistektomi
 • Laparoskopik Reflü Tedavisi
 • Laparoskopik Morbid Obesite Tedavileri
 • Laparoskopik Splenektomi
 • Laparoskopik Apendektomi
 • Laparoskopik fıtık onarımları
 • Laparoskopik sürrenalektomi
 • Laparoskopik Kolon Rektum cerrahileri
 • Laparoskopik Akalazya tedavisi (Heller Myotomi)
 • Tanısal Laparoskopi

Kanser Cerrahisi

 • Mide Kanseri
 • Kolon Kanseri
 • Rektum Kanseri
 • Pankreas Kanseri
 • Safra yolu ve Safra Kesesi Kanserleri

Diğerleri

 • Anal Fissür
 • Perianal Fistül
 • Hemoroid
 • Rektosel
 • Fıtık Tedavileri